مکمل غذائی جهت بهبود عملکرد کبد و اختلالات صفراوی

كبد نقش مهمي در عملكرد بدن ايفا مي كند. در طبيعت گياهان دارويي متعددي وجود دارد كه در بهبود عملكرد كبد مفيد هستند. در بيماري هايي چون تصلب شرايين، هايپركلسترومي چربي خون بالا، و ناكارآمدي كيسه صفرا كه كارآيي كبد پايين مي آيد، مصرف فرآورده Hepadiet كه محتوي عصاره خشك گياهان داروئی مي باشد توصيه مي شود. همچنين اين فرآورده مي تواند همزمان با داروهاي شيميايي، درمان كمكي براي سيروز كبدي و ديگر نارسايي هاي كبدي باشد.

 

مواد مؤثره در فرآورده هپادايت :

Artichoke - آرتيشو: برگهاي گياه آرتيشو داراي خواص ديورتيك، كلرتيك ) choleretic (، محافظت كننده كبد، هضم كننده و اشتهاآور مي باشد. آرتيشو قادرست ترشح صفرا را افزايش دهد، عمل هضم را تسهيل بخشد و خون را نيز تصفيه كند. فرآورده هايي كه كلرتيك هستند، انتقال صفرا و چربي را به كبد افزايش مي دهند. اين فرآيند بسيار حائز اهميت است زيرا اگر صفرا به كيسه صفرا منتقل نشود، كبد در معرض خطر قرارمي گيرد. كلرتيك ها، در درمان هپاتيت و ديگر بيماري هاي كبدي بسيار سودمند مي باشند و بطور اختصاصي سطح كلسترول خون را پايين مي آورند و موجب کاهش تولید آن در كبد م يگردند.

Milk Thistle - خار مريم : اين گياه با داشتن خواص منحصر به فردش در درمان نارسايي ها و التهابات كبدي سودمند مي باشد. در صورت بروز مسموميت و نارسايي هاي گوارشي كه به علت عملكرد ضعيف كبد به وجود مي آيد مورد مصرف دارد. همچنين داراي خواص تونيك )انرژي زا( و ديورتيك مي باشد. Silymarin موجود در اين گياه، ماده مؤثره اي است كه در صورت مسموميت كبدي به علت سوء مصرف الكل مفيد مي باشد.

Dandelion – قاصدك : عصاره خشك اين گياه از به وجود آمدن سنگهاي صفراوي جلوگيري مي كند و همچنين عمل ديورز را تحريك مي كند، قند خون را پايين مي آورد و عمل هضم را تسهيل مي بخشد.

Inositole -، cholinebitartrate

D, L & Methionine - : اين سه ترکیب از تجمع كلسترول در عروق و كبد جلوگيري به عمل مي آورند. ويتامين ب 6: ويتامين ب 6 در متابوليسم كربوهيدراتها، پروتئينها و چربيها نقش مهمي دارد و اگر در رژيم غذايي گنجانده شود، كارآيي كبد را افزايش مي دهد.

 

روش مصرف:

روزانه 2 قرص به همراه آب فراوان ميل شود.

بسته بندی :

در بسته بندی های 45 عددی

 

مکمل غذائی جهت بهبود عملکرد کبد و اختلالات صفراوی

كبد نقش مهمي در عملكرد بدن ايفا مي كند. در طبيعت گياهان دارويي متعددي وجود دارد كه در بهبود عملكرد كبد مفيد هستند. در بيماري هايي چون تصلب شرايين، هايپركلسترومي چربي خون بالا، و ناكارآمدي كيسه صفرا كه كارآيي كبد پايين مي آيد، مصرف فرآورده Hepadiet كه محتوي عصاره خشك گياهان داروئی مي باشد توصيه مي شود. همچنين اين فرآورده مي تواند همزمان با داروهاي شيميايي، درمان كمكي براي سيروز كبدي و ديگر نارسايي هاي كبدي باشد.

 

مواد مؤثره در فرآورده هپادايت :

Artichoke - آرتيشو: برگهاي گياه آرتيشو داراي خواص ديورتيك، كلرتيك ) choleretic (، محافظت كننده كبد، هضم كننده و اشتهاآور مي باشد. آرتيشو قادرست ترشح صفرا را افزايش دهد، عمل هضم را تسهيل بخشد و خون را نيز تصفيه كند. فرآورده هايي كه كلرتيك هستند، انتقال صفرا و چربي را به كبد افزايش مي دهند. اين فرآيند بسيار حائز اهميت است زيرا اگر صفرا به كيسه صفرا منتقل نشود، كبد در معرض خطر قرارمي گيرد. كلرتيك ها، در درمان هپاتيت و ديگر بيماري هاي كبدي بسيار سودمند مي باشند و بطور اختصاصي سطح كلسترول خون را پايين مي آورند و موجب کاهش تولید آن در كبد م يگردند.

Milk Thistle - خار مريم : اين گياه با داشتن خواص منحصر به فردش در درمان نارسايي ها و التهابات كبدي سودمند مي باشد. در صورت بروز مسموميت و نارسايي هاي گوارشي كه به علت عملكرد ضعيف كبد به وجود مي آيد مورد مصرف دارد. همچنين داراي خواص تونيك )انرژي زا( و ديورتيك مي باشد. Silymarin موجود در اين گياه، ماده مؤثره اي است كه در صورت مسموميت كبدي به علت سوء مصرف الكل مفيد مي باشد.

Dandelion – قاصدك : عصاره خشك اين گياه از به وجود آمدن سنگهاي صفراوي جلوگيري مي كند و همچنين عمل ديورز را تحريك مي كند، قند خون را پايين مي آورد و عمل هضم را تسهيل مي بخشد.

Inositole -، cholinebitartrate

D, L & Methionine - : اين سه ترکیب از تجمع كلسترول در عروق و كبد جلوگيري به عمل مي آورند. ويتامين ب 6: ويتامين ب 6 در متابوليسم كربوهيدراتها، پروتئينها و چربيها نقش مهمي دارد و اگر در رژيم غذايي گنجانده شود، كارآيي كبد را افزايش مي دهد.

 

روش مصرف:

روزانه 2 قرص به همراه آب فراوان ميل شود.

بسته بندی :

در بسته بندی های 45 عددی

 

 جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید