این کرم باعث بازسازی بافت اپیدرم شده و موجب استحکام در بافت سلولی صورت میگردد و حالت محافظتی قوی به پوست می دهد، سپس در پوست بصورت عمقی روند جوان سازی شروع می شود. محافظ DNA پوست در مقابل عوامل استرس زای محیطی است. این کرم سبک و غیر روغنی بوده که پایه آرایش مناسبی برای انواع پوست ها به شمار می رود.