سرم جوان سازی، حاوی بیش از 85% مواد فعال با غلظت بالا می باشد که موجب انعطاف پذیری و نرمی پوست گردیده و در نهایت چروک های پوست کاهش پیدا کرده و

اثرات لیفتینگ در پوست کاملا به چشم می خورد. این سرم موجب استحکام در بافت های عمقی پوست وایجاد حالت انعطاف و جوانی در پوست می گردد.