این فرآورده وظیفه ی لایه برداری از سلول های مرده پوست و رفع جوشهای سر سیاه پوست را دارد این محصول از عملکرد زیان بار باکتریهای مضر روی پوست جلوگیری نموده، اثرات کراتولیتیک، لایه برداری و ضد التهابی دارد. بعد از پاک سازی و تمیز کردن پوست، پوست آماده دریافت درمان و مراقبت های پوستی می باشد.