اثر درمانی این محصول روی باکتریهای مضر و جوش های سر سفید می باشد، ترشح سبوم را تنظیم کرده و همچنین باعث کاهش ترشحات هورمونی و بهبود بافت پوستی می شود.