این سرم حاوی مواد فعالی برای درمانهای سریع و منطقه ای مانند جوشهای سر سفید و سر سیاه و مشکلات مخصوص مناطق چرب پوست می باشد و باعث کاهش فعالیت باکتری های مضر می گردد و همچنین ترشح غدد چربی را کاهش می دهد.