مصرف این محلول یک درمان واقعی را برای پوست به همراه دارد و باعث تسکین دادن، جوان سازی و بهبود ساختار پوست می شود. فرمولاسیون این محصول به نحوی است که موجب کاهش آزاد سازی فاکتور های ملتهب کننده پوست می شود که در نهایت شاهد کاهش التهاب، تورم و آماس پوست می گردد. این کرم با داشتن دو فاکتور روشن کننده و مرطوب کننده، باعث ایجاد آرامش و تسکین در پوست می گردد.